Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne, Puolalankatu 5, 20100 Turku

Rekisterin nimi
Turun kaupungin seudullisen joukkoliikenteen kyselyrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa asiakaskyselyissä. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- asiakkaan nimi,
- sähköpostiosoite

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tekniset häiriöt
Turun kaupungin seudullinen joukkoliikenne ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.