Säännöt

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä
Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne

2. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua täyttämällä osallistumislomakkeen osoitteessa: http://foli.kysyy.fi. Osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran per sähköpostiosoite

3. Palkinto ja arvonta
Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken Föli-lahjakortteja (10kpl) sekä taksikortteja (10kpl) arvoltaan á 20 euroa.Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

4. Palkinnon lunastus ja rajoitteet
Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

5. Oikeudet
Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

6. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu
Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.
Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Verot
Järjestäjä vastaa kilpailupalkinnosta mahdollisesti aiheutuvasta arpajaisverosta.

8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
Osallistujien henkilötietoja käsitellään järjestäjän rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti.

9. Sääntöjen muuttaminen
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.